Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Historie MH Folmava

Zakladatelem práce s mládeží byl v roce 1964 Josef Duffek. Oddíl mladých hasičů vedl do roku 1967. Do kroužku chodilo 1x týdně v průměru 10 dětí. Formou hry nacvičovali různé hasičské zásahy. Mezi největší soutěžní úspěchy patří 1. místo na okrskové soutěži v Pasečnici a na okresní soutěži v Domažlicích 2. místo hned za Holýšovem.

Po odmlce přebral práci s mládeží František Krčmář. V roce 1971 a 1973 mu pomáhal pan Nový. Pracovali s 12 dětmi. Úspěch zaznamenali na okrskové soutěži hry „Plamen" na Spálenci a to získáním 1. místa. Dále získali v následném okresním kole v Horšovském Týně 4. místo. V dalším roce zaznamenali 1. místo na okrskové soutěži konané na Babyloně a následně 6. místo na okresní soutěži v Srbech.

Od roku 1982 vedl dětský oddíl Roman Wimmer. Později mu byl nápomocen Miroslav Fryml. V těchto letech byl na Folmavě úbytek dětí, a proto se náš oddíl spojil s Českou Kubicí. Základnu tvořilo 14 dětí. l v tomto složení se dětský oddíl účastnil na všech hrách „Plamen" na okresní úrovni.

Po roce 1990 se dle dochované kroniky činnost zlepšila. Například se pořádaly výlety na Hracholusky, návštěva muzea J. Š. Baara, návštěva oslav sv. Floriána v Domažlicích. V soutěži „Plamen" získali 2. místo v okresním kole v Pocinovicích.

V roce 1994 převzal vedení oddílu Stanislav Rap st. a Jaroslav Halačka ml. Vedli 14 dětí. I v tomto složení byl zaznamenán úspěch a to 1. místem v okresní soutěži „Plamen" v Luženicích. Dále byl uspořádán tábor na Dobré Vodě.

V roce 1999 po obnovení činnosti samostatného dětského oddílu na Folmavě nastoupili vedoucí Jaroslav Halačka ml. a Daniela Lišková. V této době bylo registrováno 14 dětí. A začali nosit jméno „Soptící". Jejich úspěchem bylo 2. místo v soutěži mladých hasičů v Pocinovicích. Od roku 2000 do roku 2003 převzali vedení oddílu Miroslav Fryml st. a Jana Frymlová. Oddíl čítal 8 dětí. 7.9.2002 se zúčastnil mezinárodní soutěže na parkovišti na Folmavě.

V roce 2003 byla činnost dětského oddílu pro nezájem prozatím ukončena.

V roce 2015 vznikla myšlenka na znovuobnovení mladých hasičů ve Folmavě. Této myšlenky se ujala Kohelová Miroslava spolu s Davidem Kohelem a Tomášem Růžkem. Po několika měsíční formování kolektivu, se družstva zúčastnila prvních soutěží.

V roce 2017 začal další nábor dětí do našeho sboru. Celkový počet dětí v roce 2017 byl 23 dětí.

 

TOPlist